Wijk Nieuws

juli 2018

Spurd heeft een vernieuwde privacystatement. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld

voor Spurd Wijk Nieuws. In deze nieuwsbrief leest u over activiteiten en evenementen in juli en augustus.

Ook is er een terugblik op activiteiten in de maand juni.